ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບ້ານ

1. ກຳນົດຮູບແບບສວນຕາມຄວາມມັກຂອງຕົນເອງ.

ຄວນກຳນົດຮູບແບບສວນໃຫ້ຊັດເຈນ ເພາະວ່າສວນແມ່ນຈະມີລາກຫຼາຍຮູບແບບແຕກຕ່າງກັນ ຄວນອອກເເບບໃຫ້ເໝາະສົມກັບບ້ານແລະມີພື້ນທີ່ໃຊ້ຊອຍທີ່ລົງໂຕ.

2. ກຳນົດຕຳແໜ່ງແລະຊັດສ່ວນໃຫ້ເໝາະສົມໃນໄລຍະຍາວ.

ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເລີ່ມຈັດສວນ ເຮົາຄວນອອກແບບສວນກ່ອນ ວ່າເຮົາຈະຕົກແຕ່ງໄປຮູບແບບໃດ ເເລະສິ່ງທີ່ຄວນຄຳນຶງຄືຕຳແໜ່ງການປູກຕົ້ນໄມ້ພັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຕົ້ນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ຄວນປູກໃນບໍລິເວນມຸມບ້ານຫຼືປູກທາງດ້ານທິດຕາເວັນຕົກເພື່ອຊ່ວຍບັງແດດເເລະເຮັດໃຫ້ມີຮົ່ມໃນບ້ານ.

3. ອອກແບບທາງຍ່າງໃນສວນ.

ການສ້າງທາງຍ່າງໃນສວນ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຍ່າງໄປມາ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ສວນສວຍງາມສະບາຍຕາແລະເປັນຕາຢູ່ຫຼາຍຂື້ນ.

4. ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງສວນ.

ສຳລັບອຸປະກອນຕົກເເຕ່ງສວນເປັນອີກໜຶ່ງສ່ວນທີ່ສຳຄັນ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ສວນເປັນຕາຢູ່,ມີລູກຫຼີ້ນແລະສົມບູນເເບບຫຼາຍຂື້ນ.

5. ສ້າງມຸມພັກຜ່ອນໃນສວນ.

ການສ້າງມຸມພັກຜ່ອນຫຼືມຸມນັ່ງຫຼີ້ນໃນສວນ ເປັນອີກໜຶ່ງອົງປະກອບທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສວນສວຍງາມແລະສົມບູນແບບຫຼາຍຂື້ນ ເຊິ່ງສາມາເຮັດໄດ້ຫຼາຍແບບຕາມຄວາມມັກເຊັ່ນ: ຈັດວ່າງໂຕະ,ຕັ່ງແລະເພີ່ມຄັນຮົມບັງແດດ ຕາມຄວາມມັກຂອງຕົນເອງ.

1. ກຳນົດຮູບແບບສວນຕາມຄວາມມັກຂອງຕົນເອງ.

2. ກຳນົດຕຳແໜ່ງແລະຊັດສ່ວນໃຫ້ເໝາະສົມໃນໄລຍະຍາວ.

3. ອອກແບບທາງຍ່າງໃນສວນ.

4. ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງສວນ.

5. ສ້າງມຸມພັກຜ່ອນໃນສວນ.

Views: 5

Spread the love