ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ

ກະໍວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືສະວິດ ໄດ້ລົງນາມເຊັນສັນຍາເພື່ອການພັດທະນາໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການລົງທຶນແບບຍືນຍົງສຳລັບຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຍືດຍຸນຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ SLMIC ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຊ່ວຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຍົກສູງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຍົກສູງຄວາມຮູ້ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດ, ຂະບວນການ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບຄົບຮອບ 60ປີ ຂອງການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດ ລະະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພັນສະວິດ

ໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ 2023 ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາໂຄງການຮ່ວມມືຢ່າງເປັນທາງການຂຶ້ນທີ່ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ເພັດ ພົມພິພັກ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກັບ ທ່ານ ເປໂດຣ ວາສ໌ເລັນ (Mr Pedro Zwahlen ) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະເທດສະວິດ ປະຈຳຣາຊະຈັກໄທ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງສັນຍາດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າ 4,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນການສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການລົງທຶນທີ່ຍືດຍຸນຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ທ່ານ ເພັດ ພົມພິພັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກຳ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 ຂອງ ລັດຖະບານ ເຊິ່ງໄດ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ລົງທຶນທີ່ຍືນຍົງ ສຳລັບຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຍືດຍຸ່ນຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການຮັບປະກັນໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນທີ່ຍືນຍົງຂອງປະເທດ

Views: 3

Spread the love

Leave A Reply

23 − 18 =