ເຫດບ້ານການເມືອງ

ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ້ງການກຳນົດວັນຈັນ ທີ 4 ທັນວາ 2023 ເປັນວັນພັກຊົດເຊີຍວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ 2023.

(ລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຈ້ງການ)

Views: 16

Spread the love

Leave A Reply

+ 6 = 15