ຂາຍດີນ ບ້ານນາໂງມເກົ່າ ເມືອງໄຊທານີ (ນາໂງມນາຕານ) 6ໄລ່
laos

ຂາຍດີນ ບ້ານນາໂງມເກົ່າ ເມືອງໄຊທານີ (ນາໂງມນາຕານ)

6ໄລ່

ໄລ່40ລ້ານ (ໄກ້ສຳນັກງານເມືອງ ຕິດຫ້ວຍ)

02056805303

(ລາຄານີ້ເຂດນີ້ຫາບໍ່ໄດ້ແລ້ວ)

ແຜນທີ່

ອະສັງຫາ ອື່ນໆ

ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ບ້ານ ໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຕ້ອງຂາຍດີນພ້ອມເຮືອນ 2ຊັ້ນ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງ
ເນື້ອທີດິນ: 445

ຈໍານອງ

%

ແນະນຳ

ປະເພດ

Copyright © 2023 Laoras.com

Views: 7

Spread the love