ຂາຍ ດີນເປົ່າຫວ່າງ ບ້ານສະພັງເມີກ ຮ່ອມ1 ຫຼືຮ່ອມແນມເນືອງ ເຂົ້າໄດ້ຫຼາຍທາງ ແຖວໄຟແດງດົງໂດກ
Laos

ຂາຍ ດີນເປົ່າຫວ່າງ ບ້ານສະພັງເມີກ ຮ່ອມ1 ຫຼືຮ່ອມແນມເນືອງ ເຂົ້າໄດ້ຫຼາຍທາງ ແຖວໄຟແດງດົງໂດກ

ທາງເຂົ້າສະດວກເຂົ້າຮ່ອມ 3-400ແມັດ

ເນື້ອທີລວມ 2820 ຕາແມັດ ຂາຍຍົກ ຫຼື

ແບ່ງ 6 ຕອນ 17,5*25 ແລະ 17,5*20

ຈົ່ງທາງ 5ແມັດ

ພາບລວມ

ແຜນທີ່

ອະສັງຫາ ອື່ນໆ

ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ບ້ານ ໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຕ້ອງຂາຍດີນພ້ອມເຮືອນ 2ຊັ້ນ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງ
ເນື້ອທີດິນ: 445

ຈໍານອງ

%

ແນະນຳ

ປະເພດ

Copyright © 2023 Laoras.com

Views: 0

Spread the love