ດິນໃຈກາງເມືອງ ຕິດແຄມທາງ ຕັ້ງຢູ່ໃນຄຸ້ມສະຖານທູດ ແລະ ອົງການ NGO ບ້ານທ່າພະລານໄຊ (ວັດນາກ) ເມືອງສີນາກ
laos

ດິນໃຈກາງເມືອງ ຕິດແຄມທາງ ຕັ້ງຢູ່ໃນຄຸ້ມສະຖານທູດ ແລະ ອົງການ NGO ທຳເລງາມໆ ແລະຫາຍາກ ບ້ານທ່າພະລານໄຊ (ວັດນາກ) ເມືອງສີນາກ ໃກ້ສະຖານທູດຈີນ50ແມັດ ເນື້ອທີ່ 1493ມ2, ລາຄາຂາຍ 450$/m2

ສົນໃຈ: 020 57405377

ແຜນທີ່

ອະສັງຫາ ອື່ນໆ

ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ບ້ານ ໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຕ້ອງຂາຍດີນພ້ອມເຮືອນ 2ຊັ້ນ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງ
ເນື້ອທີດິນ: 445

ຈໍານອງ

%

ແນະນຳ

ປະເພດ

Copyright © 2023 Laoras.com

Views: 3

Spread the love