ດ່ວນ ເຮືອນປຸກໄຫມ່ ໃກ້ສະຖານທູດເມກາ ຕະຫຼາດ ຫລັກ 8 ໂຮງງານຍາສູລາວ
laos

✅💯 ດ່ວນ ເຮືອນປຸກໄຫມ່ ໃກ້ສະຖານທູດເມກາ
ຕະຫຼາດ ຫລັກ 8 ໂຮງງານຍາສູລາວ
ມີ 4 ຫ້ອງ 5 ຫ້ອງນ້ຳ ຫ້ອງນ້ຳຕິດ

ເນືອທີ່ 25×30 ແມັດ ທາງປູຍາງ
ໃບຕາດີນຄອບທອງ ພ້ອມໂອນ

💵 ຂາຍ 350,000$ ຫລຸດໄດ້

ແຜນທີ່

ອະສັງຫາ ອື່ນໆ

ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ບ້ານ ໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຕ້ອງຂາຍດີນພ້ອມເຮືອນ 2ຊັ້ນ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງ
ເນື້ອທີດິນ: 445

ຈໍານອງ

%

ແນະນຳ

ປະເພດ

Copyright © 2023 Laoras.com

Views: 2

Spread the love