ເຮືອນແຖວ ບ້ານເມືອງນ້ອຍ ຕໍ່ຫນ້າ ຮ້ານອາຫານວັງລາວດາວຄຳ. ຂາຍ 133.000$.

For sale ເຮືອນແຖວ 2 ລັອກ 4 ຫ້ອງນອນ ແລະ 4 ຫ້ອງນ້ຳ. ຢູ່ຮ່ອມ14 ບ້ານເມືອງນ້ອຍ ຕໍ່ຫນ້າ ຮ້ານອາຫານວັງລາວດາວຄຳ. ຂາຍ 133.000$. ເກັບຄ່າເຊົ່າໄດ້ເລີຍຄົນເຊົ່າເຕັມ. 29809019 For sale ເຮືອນແຖວ 2 ລັອກ 4 ຫ້ອງນອນ ແລະ 4 ຫ້ອງນ້ຳ. ຢູ່ຮ່ອມ14 ບ້ານເມືອງນ້ອຍ ຕໍ່ຫນ້າ ຮ້ານອາຫານວັງລາວດາວຄຳ. ຂາຍ 133.000$. ເກັບຄ່າເຊົ່າໄດ້ເລີຍຄົນເຊົ່າເຕັມ. 29809019

ແຜນທີ່

Missing address

ອະສັງຫາ ອື່ນໆ

ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ບ້ານ ໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຕ້ອງຂາຍດີນພ້ອມເຮືອນ 2ຊັ້ນ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງ
ເນື້ອທີດິນ: 445

ຈໍານອງ

%

ແນະນຳ

ປະເພດ

Copyright © 2023 Laoras.com

Views: 3

Spread the love