ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ ບ້ານໂນນຄໍ້ໃຕ້
ບ້ານໂນນຄໍ້ໃຕ້
USD 3,289
THB 120000
ຫ້ອງໂຖງ:
1 ຫ້ອງ

ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າບ້ານໂນນຄໍ້ໃຕ້

ເຄື່ອງໃຊ້ຟໍເນເຈີ່ຄົບຊຸດ

4ຫອ້ງນອນ

ມີ3ຫອ້ງນ້ຳ

ຕິດແອຄົບທຸກຫອ້ງ

ຫອ້ງນ້ຳນອກ

1ເດີ່ນຫນ້າບ້ານ

ເດີ່ນຫລັງບ້ານກວ້າງຫລາຍປອ່ຍເຊົ່າປີ120000ບາດ/

ພາບລວມ

ລາຄາ (USD): USD 3,289
ລາຄາ (THB): THB 120000
ຈຳນວນຊັ້ນ: 1 ຊັ້ນ
ຫ້ອງໂຖງ: 1 ຫ້ອງ
ຫ້ອງນອນ: 4 ຫ້ອງ
ຫ້ອງນ້ຳ: 4 ຫ້ອງ

ລາຍລະອຽດພາຍໃນ

ຫ້ອງຄົວ
ຫ້ອງຊັກເຄື່ອງ ຫ້ອງ
ເຄື່ອງປັບອາກາດ
ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ
TV Cable
ຫ້ອງຮັບແຂກ
ຫ້ອງກິນເຂົ້າ
ຫ້ອງເກັບເຄື່ອງ

ແຜນທີ່

ອະສັງຫາ ອື່ນໆ

ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ບ້ານ ໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຕ້ອງຂາຍດີນພ້ອມເຮືອນ 2ຊັ້ນ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງ
ເນື້ອທີດິນ: 445

ຈໍານອງ

%

ອາດ ຟອງສະໝີ

ແນະນຳ

ປະເພດ

Copyright © 2023 Laoras.com

Views: 0

Spread the love