ດິນນາ3ໄລ່ ຂາຍຖືກ 150,000,000ກີບ ບ, ຫ້ວຍນໍ້າຍຸນ-ດອນສ້າງໃຜ່(ຫຼັກ40) ມ, ປາກງື່ມ ນ.ວ
laos

ດິນນາ3ໄລ່ ຂາຍຖືກ 150,000,000ກີບ ດ່ວນໆ ໃບຕາດິນຂອບທອງ ຕິດທາງແດງຊອຍໃກ້ກັບທາງແດງໃຫຍ່ ບ, ຫ້ວຍນໍ້າຍຸນ-ດອນສ້າງໃຜ່(ຫຼັກ40) ມ, ປາກງື່ມ ນ.ວ

ພາບລວມ

ແຜນທີ່

ອະສັງຫາ ອື່ນໆ

ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ ບ້ານ ໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຕ້ອງຂາຍດີນພ້ອມເຮືອນ 2ຊັ້ນ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງ
ເນື້ອທີດິນ: 445

ຈໍານອງ

%

ແນະນຳ

ປະເພດ

Copyright © 2023 Laoras.com

Views: 4

Spread the love