INTHA VILLA THE MASTER F
Laos
USD 268,000
ເນື້ອທີດິນ:
394
ຫ້ອງໂຖງ:
1 ຫ້ອງ
☘️ INTHA VILLA ☘️
The Master FB
Sale price starts @ $ 2xx,xxx
We build to your comfort “ Home for Vibrancy “
✔️Magnificent design you can offord
✔️4 bedrooms 3 bathrooms 1 toilet
✔️Living room, dining
✔️Kitchen includes cabinet
✔️Storage
✔️2 cars park
🔹House plan: 280 m2
🔹Land area: 394 m2
—————————————————-

ພາບລວມ

ລາຄາ (USD): USD 268,000
ເນື້ອທີດິນ: 394
ເນື້ອທີເຮືອນ: 280
ຈຳນວນຊັ້ນ: 2 ຊັ້ນ
ຫ້ອງໂຖງ: 1 ຫ້ອງ
ຫ້ອງນອນ: 4 ຫ້ອງ
ຫ້ອງນ້ຳ: 1 ຫ້ອງ
ບ່ອນຈອດລົດ: 2 ຄັນ

ລາຍລະອຽດພາຍໃນ

ຫ້ອງຄົວ
ຫ້ອງຊັກເຄື່ອງ ຫ້ອງ
ເຄື່ອງປັບອາກາດ
ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ
ຕູ້ເຢັນ
ຫ້ອງຮັບແຂກ
ຫ້ອງກິນເຂົ້າ
ຫ້ອງເກັບເຄື່ອງ

ແຜນທີ່

ອະສັງຫາ ອື່ນໆ

INTHA Villa, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ
ຂາຍ
ເຮືອນປຸກໃໝ່ ຂາຍຫຼືໃຫ້ເຊົ່າ ເຂດພະຂາວ House for rent and sale
ຫ້ອງນອນ: 5 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 6 ຫ້ອງ ເນື້ອທີດິນ: 330
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ເຊົ່າ
ເຮືອນຊົງລາວງາມໃຫ້ເຊົ່າ #House for rent /#房屋出租
ຫ້ອງນອນ: 5 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 4 ຫ້ອງ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊທານີ
ເຊົ່າ
ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າຕັ່ງຢູ່ເຂດບ້ານໂພນທັນ House for rent
ຫ້ອງນອນ: 4 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 5 ຫ້ອງ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ
ຂາຍ
ຂາຍບ້ານໃນຕົວເມືອງ house for sale
ຫ້ອງນອນ: 3 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 2 ຫ້ອງ

ຈໍານອງ

%

ນິດ ສົມສະນິດ

ແນະນຳ

ປະເພດ

Copyright © 2023 Laoras.com

Views: 21

Spread the love