33 Listings
ນະຄອນຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ອາພາດເມັ້ນບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ອາພາດເມັ້ນບ້ານໜອງວຽງຄຳຮ່ອມ1,ເມືອງໄຊທານີ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນະຄອນຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ອາພາດເມັ້ນບ້ານຫ້ວຍຫົງ,ຈັນທະບູລີ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນະຄອນຫຼວງ
ອາພາດເມັ້ນບ້ານທາດຫຼວງກາງ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊທານີ
ອາພາດເມັ້ນບ້ານຕານມີໄຊ ຮ່ອມ4 ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ອາພາດເມັ້ນບ້ານດອນກອຍ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນະຄອນຫຼວງ
ອາພາດເມັ້ນວ່າງໄຫ້ເຊົ່າ ສະຖານທີ່ ຢູ່ບ້ານດອນກອຍ
ນະຄອນຫຼວງ
ອາພາດເມັ້ນບ້ານຊຽງດາ,ໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນະຄອນຫຼວງ
ອາພາດເມັ້ນໃຫ້ເຊົ່າບ້ານຄຳຮຸ່ງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນະຄອນຫຼວງ
ຫ້ອງໃຫ້ເຊົ່າ ໃຈກາງນະຄອນຫລວງຕັ້ງຢູ່ບ້ານຂຸນຕາທ່າ ໃກ້ກັບຊ້າງສາມຫົວ
ຫ້ອງນອນ: 1 ຫ້ອງ
ນະຄອນຫຼວງ
ຂາຍອາພາດເມັ້ນພ້ອມເຮືອນ ບ້ານສະພານທອງເໜືອ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຫ້ອງນອນ: 2 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 2 ຫ້ອງ ເນື້ອທີດິນ: 1721
ນະຄອນຫຼວງ
ອາພາດເມັ້ນ ໃຈກາງເມືອງ ບ້ານ ໂພນສີນວນ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຫ້ອງນອນ: 2 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 1 ຫ້ອງ ເນື້ອທີດິນ: 660
INTHA Villa, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ
ຂາຍ
ເຮືອນປຸກໃໝ່ ຂາຍຫຼືໃຫ້ເຊົ່າ ເຂດພະຂາວ House for rent and sale
ຫ້ອງນອນ: 5 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 6 ຫ້ອງ ເນື້ອທີດິນ: 330
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ເຊົ່າ
ເຮືອນຊົງລາວງາມໃຫ້ເຊົ່າ #House for rent /#房屋出租
ຫ້ອງນອນ: 5 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 4 ຫ້ອງ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊທານີ
ເຊົ່າ
ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າຕັ່ງຢູ່ເຂດບ້ານໂພນທັນ House for rent
ຫ້ອງນອນ: 4 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 5 ຫ້ອງ
ນະຄອນຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ ຢູ່ເຂດອຸດົມຝົນ house for sale
ຫ້ອງນອນ: 4 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 3 ຫ້ອງ ເນື້ອທີດິນ: 187
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ
ຂາຍ
ຂາຍບ້ານໃນຕົວເມືອງ house for sale
ຫ້ອງນອນ: 3 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 2 ຫ້ອງ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ
ເຊົ່າ
ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າໃນຕົວເມື່ອງ House for rent
ຫ້ອງນອນ: 5 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 7 ຫ້ອງ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ຂາຍ House for rent and sale
ຫ້ອງນອນ: 3 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 3 ຫ້ອງ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງ
ເຊົ່າ
ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ #ເຂດໂພນປາເປົ້າ ໃກ້ໄອເຕັກ
ຫ້ອງນອນ: 5 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 5 ຫ້ອງ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນປຸກໃໝ່​ໆ ໃກ້ຕະຫຼາດເມືອງນ້ອຍ, ໃກ້ວິທະຍາໄລການເງິນດົງຄຳຊ້າງ
ຫ້ອງນອນ: 3 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 3 ຫ້ອງ ເນື້ອທີດິນ: 266
ນະຄອນຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ເຊົ່າ
ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ
ຫ້ອງນອນ: 4 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 4 ຫ້ອງ
ນະຄອນຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ຂາຍ
ຕ້ອງການຂາຍ ເຮືອນເປັນຫລັງ 2ຊັ້ນ ງາມໆ
ຫ້ອງນອນ: 2 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 2 ຫ້ອງ ເນື້ອທີດິນ: 159
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງ
ຂາຍ
ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ ຂາຍຍ້ອນບໍ່ມີຄົນຢູ່
ຫ້ອງນອນ: 4 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 4 ຫ້ອງ ເນື້ອທີດິນ: 481
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນປຸກໃຫມ່ໆ
ຫ້ອງນອນ: 3 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 2 ຫ້ອງ ເນື້ອທີດິນ: 303
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ
ເຊົ່າ
ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ ຢູ່ເຂດ ບ້ານ ໜອງບົວທອງ ມ ສີໂຄດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຫ້ອງນອນ: 2 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 3 ຫ້ອງ

Featured Properties

Copyright © 2023 Laoras.com

Views: 555

Spread the love