13 Listings
INTHA Villa, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ
ຂາຍ
ເຮືອນປຸກໃໝ່ ຂາຍຫຼືໃຫ້ເຊົ່າ ເຂດພະຂາວ House for rent and sale
ຫ້ອງນອນ: 5 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 6 ຫ້ອງ ເນື້ອທີດິນ: 330
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ເຊົ່າ
ເຮືອນຊົງລາວງາມໃຫ້ເຊົ່າ #House for rent /#房屋出租
ຫ້ອງນອນ: 5 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 4 ຫ້ອງ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊທານີ
ເຊົ່າ
ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າຕັ່ງຢູ່ເຂດບ້ານໂພນທັນ House for rent
ຫ້ອງນອນ: 4 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 5 ຫ້ອງ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ
ຂາຍ
ຂາຍບ້ານໃນຕົວເມືອງ house for sale
ຫ້ອງນອນ: 3 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 2 ຫ້ອງ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງ
ຂາຍ
ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນໃນຕົວເມືອງ house for sale
ຫ້ອງນອນ: 4 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 4 ຫ້ອງ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຂາຍດິນ ພ້ອມ ເຮືອນ​ປຸກໃໝ່ House For Sale
ຫ້ອງນອນ: 3 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 3 ຫ້ອງ
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງ
ຂາຍ
ຂາຍເຮືອນ Villa 2 ຊັ້ນ House for Sale
ຫ້ອງນອນ: 4 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 4 ຫ້ອງ ເນື້ອທີດິນ: 805
ນະຄອນຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ຂາຍ
ຕ້ອງການຂາຍ ເຮືອນເປັນຫລັງ 2ຊັ້ນ ງາມໆ
ຫ້ອງນອນ: 2 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 2 ຫ້ອງ ເນື້ອທີດິນ: 159
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ຂາຍ
ຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນປຸກໃຫມ່ໆ
ຫ້ອງນອນ: 3 ຫ້ອງ ຫ້ອງນ້ຳ: 2 ຫ້ອງ ເນື້ອທີດິນ: 303

Featured Properties

Copyright © 2023 Laoras.com

Views: 591

Spread the love