ເຫດບ້ານການເມືອງ

ໃນວັນທີ 18/11/23 ເວລາ 03:57 ນາທີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຫດດ່ວນຈາກ ປະຊາຊົນວ່າ ມີລົດເກງ ແຄມເມີລີ່ ສີຂາວ ກຳລັງມຸງໜ້າຂຶ້ນເໜືອທາງວຽງຈັນ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຂົວນໍ້າໂດນ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເວລາ 8ໂມງເຊົ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ເຮັດການຊອກຫາຈຶ່ງໄດ້ພົບ ຊິ້ນສ່ວນດ້ານໜ້າຂອງລົດຄັນດັ່ງກ່າວ ມີປ້າຍທະບຽນ ນຂ 8898 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ່ວນໂຕລົດ ແລະ ບຸກຄົນພາຍໃນລົດຍັງພົບ ແລະ ຊາບຊັດເຈນວ່າມີຈຳນວນຈັກຄົນທີ່ເດີນທາງຮ່ວມກັນ ປະຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອຊອກຫາເຈົ້າຂອງລົດຄັນດັ່ງກ່າວ

ປະຈຸບັນແມ່ນພົບຊາກລົດແລ້ວແຕ່ບໍ່ພົບຄົນຂັບລົດ ແລະ ໄດ້ນຳລົດຂຶ້ນມາແລ້ວຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນພົບວ່າຄົນຂັບເປັນເພດຊາຍ ຢູ່ເມືອງຍົມມະລາດ ແຂວງຄຳມ່ວນ

Views: 11

Spread the love

Leave A Reply

66 + = 71