ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບ້ານ

5 ອົງປະກອບສຳຄັນໃນການຈັດສວນໃຫ້ໜ້າຢູ່

1. ກຳນົດຮູບແບບສວນຕາມຄວາມມັກຂອງຕົນເອງ. ຄວນກຳນົດຮູບແບບສວນໃຫ້ຊັດເຈນ ເພາະວ່າສວນແມ່ນຈະມີລາກຫຼາຍຮູບແບບແຕກຕ່າງກັນ ຄວນອອກເເບບໃຫ້ເໝາະສົມກັບບ້ານແລະມີພື້ນທີ່ໃຊ້ຊອຍທີ່ລົງໂຕ. 2. ກຳນົດຕຳແໜ່ງແລະຊັດສ່ວນໃຫ້ເໝາະສົມໃນໄລຍະຍາວ. ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເລີ່ມຈັດສວນ ເຮົາຄວນອອກແບບສວນກ່ອນ ວ່າເຮົາຈະຕົກແຕ່ງໄປຮູບແບບໃດ ເເລະສິ່ງທີ່ຄວນຄຳນຶງຄືຕຳແໜ່ງການປູກຕົ້ນໄມ້ພັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຕົ້ນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ຄວນປູກໃນບໍລິເວນມຸມບ້ານຫຼືປູກທາງດ້ານທິດຕາເວັນຕົກເພື່ອຊ່ວຍບັງແດດເເລະເຮັດໃຫ້ມີຮົ່ມໃນບ້ານ. 3. ອອກແບບທາງຍ່າງໃນສວນ. ການສ້າງທາງຍ່າງໃນສວນ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຍ່າງໄປມາ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ສວນສວຍງາມສະບາຍຕາແລະເປັນຕາຢູ່ຫຼາຍຂື້ນ. 4. ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງສວນ. ສຳລັບອຸປະກອນຕົກເເຕ່ງສວນເປັນອີກໜຶ່ງສ່ວນທີ່ສຳຄັນ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ສວນເປັນຕາຢູ່,ມີລູກຫຼີ້ນແລະສົມບູນເເບບຫຼາຍຂື້ນ. (more…)
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບ້ານ

5 ເທັກນິກການຈັດແສງໄຟໃຫ້ບ້ານໜ້າຢູ່ຫຼາຍຂື້ນ

1 ການຈັດໄຟຫ້ອງຮັບແຂກຫຼືຫ້ອງນັ່ງຫຼີ້ນ 2 ການຈັດໄຟຫ້ອງນອນ (more…)